Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

সেবার তালিকা

সেবার তালিকাঃ

                     ক) স্থায়ী পদ্ধতি-           ১.এন এস ভি (পুরম্নষ)

                                                    ২.  টিউবেকটমী (মহিলা)

                     খ) দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি-      ১.আইইউডি (মহিলা) ১০ বছর মেয়াদী

                                                     ২. ইমপস্ন্যান্ট (মহিলা) ৩ বছর মেয়াদী

                     গ) সল্প মেয়াদী পদ্ধতি-     ১. খাবার বড়ি (মহিলা)

                                                      ২. ইনজেকশন (মহিলা) ৩ মাস মেয়াদী

                                                   ৩. কনডম (পুরম্নষ)

                    ঘ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা -  ১.গর্ভবতী, প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবা

                                                        ২. ০-৫ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক সেবা।

                    ঙ) কিশোর-কিশোরী সেবা-    ১.বয়সন্ধিকালীন সেবা

                                                        ২. প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা।

                    চ) সাধারন রোগী সেবা-      ১. সকল বয়সী পুরম্নষ ও মহিলা রোগীদের সেবা।

                       ছ) স্কুল স্বাস্থ্য শিÿা সেবা।